Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

5761 8edc
Reposted fromwestwood westwood viakotfica kotfica
xmoshix
6153 dc2b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakotfica kotfica
xmoshix
1914 830e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakotfica kotfica
xmoshix
4549 c3eb 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viakotfica kotfica
xmoshix
1682 6393
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viakotfica kotfica
xmoshix
Reposted fromshakeme shakeme viakotfica kotfica
xmoshix
0592 004a
Reposted fromhenrylee henrylee viakotfica kotfica
xmoshix
0354 311a 500
Reposted frommakle makle viakotfica kotfica
xmoshix
Spring-in-NYC
Reposted fromthenewyork thenewyork viakotfica kotfica
xmoshix
8605 5eb4
Reposted fromtotal1ty total1ty viakotfica kotfica
xmoshix
Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.
— Henry Ford
Reposted fromavooid avooid viakotfica kotfica
xmoshix
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viakotfica kotfica
xmoshix

Jest taki rodzaj kobiet, którym się zawsze zazdrości. Dlatego, że są w świetnym związku, albo świetnie ułożyły sobie życie jako singielki. Dlatego, że mają dobre wykształcenie, albo nie mają wykształcenia, ale bardzo dobrze radzą sobie w sprawach zawodowych. Dlatego, że mają rodziny i skupiły się na dzieciach, albo dlatego, że znalazły pasję i to właśnie w niej się realizują. Dlatego, że trenują i mają wysportowane ciała, albo dlatego, że nic nie trenują, a mimo to mają smukłe, piękne sylwetki. Dlatego, że potrafią zrobić świetny makijaż i wyglądać jak milion dolarów, albo dlatego, że wyglądają cudownie bez makijażu. Dlatego, że mają dookoła siebie tłum ludzi i są uwielbiane, albo dlatego, że kochają samotność i czują się po prostu dobrze same ze sobą. Te kobiety zazwyczaj mają prze*ebane w życiu. One tak naprawdę nie mają więcej niż inni. Wręcz przeciwnie. Te kobiety prawdopodobnie przeszły w życiu przez piekło, dlatego przestały narzekać i skupiły się na łapaniu pięknych chwil i pięknych uczuć. Im tak naprawdę nie zazdrości się tego co mają. Tylko tego jak potrafią to wykorzystać. A potrafią. Bo nauczyły się cieszyć tym, co przynosi im życie. Zbudowały swój świat na pobojowisku. Stworzyły imperium szczęścia, na swojej prywatnej katastrofie. To przeszłość sprawiła, że są silne. I tę siłę wykorzystują, żeby walczyć o każdy piękny dzień.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakotfica kotfica
xmoshix
6256 d580
Reposted fromtichga tichga viakotfica kotfica
xmoshix
xmoshix
Reposted fromshakeme shakeme viapannaklio pannaklio
xmoshix
6447 fed5 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapannaklio pannaklio
xmoshix
8021 7f6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannaklio pannaklio
xmoshix
xmoshix
4700 8de0 500
Reposted frombudas budas viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl