Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

xmoshix

Czym jest miłość?

- Według matematyki: problemem

- Według historii: wojną

- Według chemii: reakcją

- Według sztuki: sercem

- Według mnie: Tobą.

— Znalezione, niestety nie znam autora.
Reposted fromevanescence evanescence vialeniwieec leniwieec
xmoshix
xmoshix
Reposted frombluuu bluuu
7456 09d1 500

sixpenceee:

If only.

xmoshix
4431 9028 500
Reposted frompianotea pianotea viaoutoflove outoflove
xmoshix
xmoshix
6677 648a
xmoshix

"Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne."

— Lisa Unger, Kruche więzi
2715 32db
Reposted fromerial erial viakotfica kotfica
6089 ed47
Reposted fromdorks dorks viakotfica kotfica
xmoshix
0318 4842
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakotfica kotfica
4691 0895 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viakotfica kotfica
xmoshix
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica
xmoshix
8316 a395 500
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viakotfica kotfica
xmoshix
0153 c487 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viakotfica kotfica
xmoshix
1275 e97f
Reposted fromdailylife dailylife viakotfica kotfica
xmoshix
7676 d7e2
Reposted fromusual usual viaoutoflove outoflove
xmoshix
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
xmoshix
8451 9838
xmoshix
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina vialeniwieec leniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl