Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

xmoshix
Zastanawiasz się: „Czy facet może tak po prostu zapomnieć do mnie zadzwonić?" Otóż odpowiadam ci: „Nie". Pomijając ekstremalne sytuacje - kogoś trzeba było natychmiast zawieźć do szpitala, gość właśnie stracił pracę lub ktoś przejechał kluczem po karoserii jego ferrari (żartuję) - nigdy nie powinien zapomnieć do ciebie zadzwonić. Jeśli mi się podobasz, nie zapominam o tobie. Nigdy. Przecież chcesz faceta , który zapomni o wszystkich innych sprawach w swoim życiu, zanim zapomni o tobie, prawda?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakotfica kotfica
xmoshix
2635 b3fd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakotfica kotfica
xmoshix
3940 0cb6
xmoshix
8338 a4fe
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakotfica kotfica
xmoshix
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet viakotfica kotfica
xmoshix
4535 0444
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
8985 6638 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamslexi mslexi
4020 b096 500

runwayandbeauty:

Berta Bridal dresses.

INSTAGRAM
Reposted fromtosiaa tosiaa viamslexi mslexi
xmoshix
8188 f29b
Reposted fromSzczurek Szczurek viamslexi mslexi
xmoshix
xmoshix
2854 e672 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viakotfica kotfica
xmoshix
9663 de2f 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakotfica kotfica
xmoshix
0529 9e97
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viakotfica kotfica
xmoshix
2033 85a0
Reposted fromsail sail viakotfica kotfica
5372 323d
Reposted fromspiritedaway spiritedaway viakotfica kotfica
xmoshix
Reposted fromRynn Rynn viakotfica kotfica
1969 7363
Reposted fromtosiaa tosiaa viakotfica kotfica
1506 e284 500

ultrasnufkinworld:

moomins philosophy and moominpappas priorities 

Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viakotfica kotfica
xmoshix
xmoshix
4948 e633
Reposted fromretaliate retaliate viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl