Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2016

7760 bda8 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakotfica kotfica
xmoshix
grafika nature, autumn, and mountains
Reposted fromweightless weightless viakotfica kotfica
xmoshix
xmoshix
6715 1355 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viakotfica kotfica
xmoshix
8299 47af 500
Reposted fromidiod idiod viadzony dzony
xmoshix
Reposted fromannimax annimax viadzony dzony
xmoshix
6813 c100 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viakotfica kotfica
xmoshix
xmoshix
6253 4d57 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakotfica kotfica
xmoshix
8546 cc9d
Reposted fromlittlefool littlefool viakotfica kotfica
xmoshix
Reposted frombookaholic bookaholic viakotfica kotfica
xmoshix
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakotfica kotfica
xmoshix
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie viakotfica kotfica
xmoshix
1447 4e3c 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadonttrustme donttrustme
xmoshix
8622 66a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadonttrustme donttrustme
xmoshix
4558 fd13
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viadzony dzony
xmoshix
8325 3d49
Reposted frommagnificent-madam magnificent-madam viadzony dzony
xmoshix
Reposted frombluuu bluuu
xmoshix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl