Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

xmoshix
4442 ed85
Reposted fromNajada Najada viaoutoflove outoflove
xmoshix
3546 1fe4 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
xmoshix
3792 20fe 500
wołg
Reposted fromatoman atoman viaoutoflove outoflove
xmoshix
4604 7585 500
Reposted fromoutoflove outoflove
xmoshix
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialeniwieec leniwieec
xmoshix
9151 58d0
Reposted fromrof rof vialeniwieec leniwieec
xmoshix
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis vialeniwieec leniwieec

February 09 2018

xmoshix
4323 cebd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoutoflove outoflove
8859 5b08 500
xmoshix

Wygodnie jest dziś o wszystko pytać.

I tym oto sposobem faceci pytają kobiet dosłownie o wszystko. Masz ochotę na seks? A może chcesz kwiatka? Wczoraj się pokłóciliśmy to może przyjadę?

A może skończ z pytaniami, zadzwoń do niej w środku nocy i oznajmij, że właśnie do niej jedziesz... a gdy ona stwierdzi, że to nie najlepszy pomysł, to nie szukaj potwierdzenia jej słów - tylko dodaj, że właśnie czekasz na dole.

Wręcz jej bez okazji piękne kwiaty i wejdź w nią, albo jej do mieszkania. Tak po prostu - nie dlatego, że na to zasługuje, bo to już wiesz - lecz dlatego, że każdy dzień jest dobry do tego, aby zrobić coś niepowtarzalnego. To pieprzone COŚ, co nie wymaga nie wiadomo jakich nakładów Twojego chciejstwa.

Bo widzisz - wystarczy tylko chcieć.
A chcesz?

— Kobus
xmoshix
xmoshix
1383 ffa9 500
Reposted fromoutoflove outoflove
xmoshix
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaoutoflove outoflove
xmoshix
0837 687f
Reposted fromonlyman onlyman viakotfica kotfica
xmoshix
0797 4535 500
Reposted fromonlyman onlyman viakotfica kotfica
xmoshix
7945 78b3 500
Najpiękniejsze polskie święto ❤🍩🍴
Reposted fromdobby dobby viakotfica kotfica
xmoshix
6509 1e4d 500
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
xmoshix
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakotfica kotfica
xmoshix
7751 e0bf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl